Меню

Русский выбор страны
Блоггеру будет приятно знать, кто читает его записи
На этот адрес эл. почты Вы будете получать сообщения о новых записях в блоге

Лебозол бор цена внесения на рослини

1. Бор, його вплив на рослини найкраще вивчені в порівнянні з іншими мікроелементами. 
2. Значне зростання площ борофільних культур (ріпак, соняшник тощо) в Україні, концентрація їх у великих землекористувачів, де практично відсутній внесення органічних добрив як основного джерела поповнення бору, а інтенсивне використання переважно азотних і калійних добрив ведуть до збіднення грунтів на цей елемент. 
3. Засухи в період критичних по бору фенофаз рослин сприяють дефіциту в грунтовому розчині доступного бору навіть на грунтах з його достатніми валовими запасами. 
4. Широке впровадження поверхневого обробітку і «нульових» технологій, які залишають на поверхні грунту рослинні залишки, при розкладанні яких мікрофлора буде активно розмножуватися, використовуючи легкодоступний бор, при цьому конкуруючи з рослинами. 
5. Поповнення бору внесенням в грунт до посіву культур спеціальних висококонцентрованих борних добрив, за винятком грунтів з гострою нестачею цього елементу, не завжди виправдано в фінансовому плані (лише 3-10% бору може засвоюватися рослинами з грунту). 
6. Для більшості борофільних культур бор критичним мікроелементом при високоінтенсивних технологіях вирощування, вони найкраще відгукуються на бор при незначних витратах: Збільшення врожаю
 цукрових буряків від внесення борних добрив на різних ґрунтах становить 25-50 ц га, а збір цукру збільшується на 4,8 ц га. Урожай насіння люцерни, конюшини зростає на 0,5-1 ц га (і це при сьогоднішніх цінах на насіння). Аналогічні показники зростання врожайності картоплі 20-40 ц га. Дуже позитивний вплив борних добрив на ріст врожаю зернобобових культур 2-4 ц га. Вкрай необхідним забезпечення бором посівів ріпаку, соняшнику надбавка від 2 до 5 ц га. Отримано хороші результати від застосування борних добрив на овочевих, кукурудзі, плодових і виноградниках. 
Встановлено важливе біохімічне значення бору, його специфічний вплив на швидкість і характер фізіологічних і біологічних процесів, синтез органічних речовин, зростання, розвиток і продуктивність рослин. Спроба
 вчених замінити бор іншим елементом не мала успіху. Чим загрожує брак бору 

Існує певний
 оптимум концентрації бору в окремих органах і тканинах для кожного виду рослин, що забезпечує нормальні умови для процесів життєдіяльності. У грунті і рослинах бор знаходиться у вільному, напіввільні і зв'язаному стані з сполуками, що містять гідроксильну групу, а саме: пентозу, гексоз, органічними кислотами (яблучна, лимонна, винна) і фенольними (галова, протокахетовая, кофеїнова). Фізіологічне значення бору полягає в здатності утворювати комплексні сполуки. 
Велика частина бору (до 90%) знаходиться в клітинних стінках в складі боратових ефірів з ОН-групами, вуглеводів або глюкопротеидов, а його зміст в клітинах тісно корелює з кількістю пектину (борсодержащего пектиновий полісахаридних комплекс По-рамінгалактурон). Лише при наявності бору відбувається включення глюкопротеидов і багатих на пролін білків в сітчасту структуру клітинних стінок. При нестачі бору в живильному середовищі у рослин руйнуються клітини меристематической тканини точок зростання, а потім уражуються клітини камбію судинно-волокнистих пучків. Інтоксикація рослини відбувається під дією окислених токсичних фенольних сполук типу хинонов, що утворюються при взаємодії фенолів з ферментом поліфенолоксідазу. Саме в здатності бору комплексувати з фенолами полягає основна його фізіологічна роль як регулятора їх кількості та зменшення активності поліфенолоксідази. У однодольних рослин при дефіциті бору менше накопичується токсичних фенолів, ніж в дводольних, завдяки чому вони легше переносять його дефіцит. Відмирання точок росту при нестачі бору результатом затримки ростових процесів внаслідок порушення біосинтезу нуклеїнових кислот. 
У дводольних культур при борному голодуванні різко знижується активність ауксіноксідази під дією фенольних інгібіторів цього ферменту кофеїнової і хлорагенной кислот. 
Бор сприяє збільшенню змісту пов'язаних і зменшення вільних амінокислот ароматичного ряду феніламіно і триптофану, що свідчить про його важливому значенні в структурній організації клітини. 
У мембранах клітин бор стимулює активність АТФ-ази і НАДН оксидази, підсилює гиперполяризацию мембран. Припускають, що бор, посилюючи поглинання калію, активує Н -АТФ-азу, що і призводить до гіперполяризації мембран клітинних коренів. Одночасно при високому забезпеченні ґрунтів калієм потреби культур в борі зростають. Дефіцит бору викликає порушення мембранних структур і цим самим призводить до зростання інтенсивності виходу калію з клітин і пригнічення виділення протонів. Різке зниження вмісту АТФ в точках зростання стебла
От Гостя
Вход
OpenID
Вы должны войти на сайт чтобы написать комментарий
Логин или E-mail:
Пароль:
Забыли пароль?
Вы должны войти на сайт чтобы написать комментарий

Почитайте другие наши интересные записи
фао кукурузы 2 При таком же числе классов, принятом в Белоруссии (раннеспелый, средне- ранний, среднеспелый, среднепоздний), границы между ними установлены через 50 единиц ФАО, начиная со 130. Классификация В.С. Ильина, В.И. Гаценбиллера для Западной Сибири также включает 4 класса гибридов (ультраранние — ФАО 130, раннеспелые — 160—180, сред- не
Просмотров: 966
28.12.2015
По своим биологическим особенностям растения могут жить более двадцати лет. Однако со временем у них снижается способность плодоносить, поэтому в усло Чтобы получить высокий и качественный урожай ягод, следует хорошо поработать. Но затраты времени, материалов и средств можно существенно снизить, зная агротехнику выращивания земляники. Сначала, хотя бы кратко, о растении, его морфологическое строение и особенности биологии. Земляники - многолетнее травянистое растение до 35 см высотой с мощно разв
Просмотров: 807
06.11.2015
Диспергування відходів органіки і мулу в добрива Диспергування відходів органіки і мулу в добрива 2016-07-07 14:29:11 Диспергування відходів органіки і мулу в добрива Нові технології дозволяють підійти по новому до утилізації і переробці органічних відходів з отриманням високоякісних добрив і сумішей. Поєднання сухої органіки (сіна, соломи, очерету, очерету, гречки, кукурудзи, торфу) з рі
Просмотров: 622
12.07.2016
Фотогалереи
Товары компании ПрАТ Агрохимцентр